NORDWEST eSHOP [NL]

De GoldbergUllrich inspectiestempel (technische inspectiestempel) wordt door de Sociëteit GoldbergUllrich Advocaten toegekend. De Goldberg inspectiestempel (technische inspectiestempel) biedt onlinehandelaren de mogelijkheid om tegenover potentiële klanten de ernst van de eigen onderneming aan te tonen. Met de GoldbergUllrich stempel kunnen onlinehandelaren hun klanten bewijzen dat het door hen gebruikte onlineshop-systeem over de noodzakelijke technische voorwaarden beschikt om aan al de wettelijke richtlijnen in de onlineshop te kunnen voldoen. Hierdoor kunnen online-dealers zich tegen hun concurrenten aftekenen en bij potentiële klanten vertrouwen door gebruikmaking van de Goldberg inspectiestempel (technische inspectiestempel) opbouwen.

Bij tal van onlineshop-systemen ontbreekt het reeds aan de technische voorwaarden om tenminste te kunnen voldoen aan alle juridische eisen die de huidige rechtspositie aan onlineshop-exploitanten stelt. De Goldberg inspectiestempel (technische inspectiestempel) krijgen uitsluitend shopsystemen die het op grond van hun technische voorwaarden voor een online-dealer mogelijk maken, al de juridische eisen die de wetten, verordeningen en de rechtspraak aan onlineshop-uitbaters stellen, in de praktijk te brengen.

Aan de hand van een omvangrijke inspectiecatalogus met talrijke afzonderlijke criteria wordt door de sociëteit Goldberg Advocaten nagegaan of een onlineshop-systeem voldoet aan de technische voorwaarden die de huidige rechtspositie aan de exploitatie van een juridisch correcte onlineshop stelt.

De sociëteit Goldberg Advocaten bevestigt hiermee dat het shopsysteem „NORDWEST eSHOP“ van de firma

  • NORDWEST Handel AG
  • Robert-Schuman-Straße 17, D-44263 Dortmund
  • Registratienummer: HRB 28436 kantongerecht Dortmund
  • BTW-nummer: DE 125 132 919

succesvol gecertificeerd werd.

De firma NORDWEST Handel AG is bevoegd, de GoldbergUllrich inspectiestempel (technische inspectiestempel) binnen haar onlineshop-systeem „NORDWEST eSHOP“ te gebruiken.

De GoldbergUllrich inspectiestempel (technische inspectiestempel garandeert dat het shopsysteem van de firma NORDWEST Handel AG voldoet aan de technische voorwaarden om een juridisch correcte onlineshop te kunnen exploiteren en voldoet aan hoge eisen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. Op grond van het langdurige toezicht op het shopsysteem „NORDWEST eSHOP“ is verzekerd dat ook nieuwe juridische, aan een shopsysteem gestelde eisen onmiddellijk in de praktijk gebracht kunnen worden.

Het shopsysteem „NORDWEST eSHOP“ vervult in het bijzonder volgende inspectiecriteria:

  • Transparant bestelproces, hoge gebruiksgeschiktheid en eenvoudige hantering van het shopsysteem voor onlinehandelaars en klanten
  • Volledige en transparante weergavemogelijkheden met al de wettelijk vooropgestelde informatie en gegevens (o.a. productbeschrijvingen, productprijzen, verzendingskosten en     -informatie, bijkomende kosten, informatie over betalingen, leveringstermijnen, leveringsgebieden, distributie- en marketingbeperkingen, Algemene Verkoopvoorwaarden, gegevensbeschermingsverklaring, herroepingsrecht, identificatie van aanbieders/impressum)
  • Juridisch correcte invulling van de technische processen voor het gebruik van het shopsysteem op de Europese markten  
  • Bescherming van de persoonsgegevens op grond van een technisch geavanceerd gegevensbeveiligingsconcept
  • Integratie van het shopsysteem in de bestaande IT-omgeving van de onlineshop-uitbater mogelijk (door ERP-koppeling) en van de eindafnemer (via OCI).

Het shopsysteem „NORDWEST eSHOP“ wordt door de sociëteit GoldbergUllrich Advocaten onderworpen aan regelmatige controles achteraf om de langdurige naleving van de inspectiecriteria te garanderen.

Stempel toegekend op: 24.10.2014

Goldberg Advocaten

Advocaat Michael Ullrich, LL.M. (informatierecht)

In informatietechnologierecht gespecialiseerd advocaat