NORDWEST eSHOP [PL]

Certyfikat GoldbergUllrich (certyfikat techniczny) wydawany jest przez kancelarię adwokacką Sozietät GoldbergUllrich Prawnicy. Certyfikat GoldbergUllrich (certyfikat techniczny) daje sprzedawcom internetowym możliwość wykazania się wobec klientów wiarygodnością swojego przedsiębiorstwa. Za pomocą Certyfikatu Goldberg sprzedawcy internetowi mogą udokumentować swoim klientom, że stosowany przez nich system sklepu internetowego posiada odpowiednie warunki techniczne, pozwalające na spełnienie wszystkich wymogów prawnych dla sklepów internetowych. W ten sposób sprzedawcy internetowi mogą się wyróżnić spośród konkurencji i zdobyć zaufanie potencjalnych klientów poprzez używanie Certyfikatu GoldbergUllrich (certyfikat techniczny).

Wiele systemów sklepów internetowych już teraz nie posiada warunków technicznych, aby w ogóle móc spełnić wszystkie wymogi, jakie zgodnie z obecnie obowiązującym prawem spełniać muszą sklepy internetowe. Certyfikat GoldbergUllrich (certyfikat techniczny) otrzymują wyłącznie systemy sklepów, które ze względu na warunki techniczne pozwalają sprzedawcy internetowemu na wdrożenie wszystkich wymagań, które zgodnie z ustawami, rozporządzeniami i wykładnią prawa spełniać muszą operatorzy sklepów internetowych.

Na podstawie kompleksowego katalogu badań z wieloma pojedynczymi kryteriami Sozietät GoldbergUllrich Prawnicy sprawdza, czy system sklepu internetowego spełnia warunki techniczne, jakie obecnie obowiązujące prawo stawia dla zgodnego z prawem prowadzenia sklepu internetowego.

Sozietät Goldberg Rechtsanwälte potwierdza niniejszym, że system sklepu „NORDWEST eSHOP” należącego do

  • NORDWEST Handel AG
  • Robert-Schuman-Straße 17, 44263 Dortmund, Niemcy
  • Numer rejestracji: HRB 28436 Sąd rejonowy Dortmund, Niemcy 
  • Numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP VAT EU): DE 125 132 919

uzyskał certyfikację.

Spółka NORDWEST Handel AG uprawniona jest do wykorzystywania w ramach swojego systemu sklepu internetowego „NORDWEST eSHOP” Certyfikatu GoldbergUllrich (certyfikat techniczny).

Certyfikat GoldbergUllrich Prawnicyr (certyfikat techniczny) gwarantuje, że system sklepu spółki NORDWEST Handel AG spełnia warunki techniczne dla zgodnego z prawem prowadzenia sklepu internetowego oraz jest zgodny z wysokim poziomem wymagań w zakresie przyjazności dla klienta. Ze względu na stałe monitorowanie systemu sklepu „NORDWEST eSHOP” zapewnione jest, że niezwłocznie wdrażane będą również nowe wymagania prawne dla systemu sklepu.

System sklepu „NORDWEST eSHOP” spełnia w szczególności następujące badane kryteria:

  • Przejrzysty proces zamawiania, wysoka użyteczność i prosta obsługa systemu sklepu dla sprzedawców internetowych i klientów.
  • Pełna i przejrzysta możliwość przedstawienia wszystkich informacji i danych wymaganych prawem (m.in. opisy produktów, ceny produktów, koszty przesyłki i informacje o przesyłce, koszty dodatkowe, informacje dotyczące płatności, czasy dostaw, obszary dostaw, ograniczenia w zakresie sprzedaży i marketingu, ogólne warunki handlowe, deklaracja ochrony danych osobowych, prawo odstąpienia, oznaczenie oferenta/impressum).
  • Zgodna z prawem budowa procedur technicznych dla stosowania systemu sklepu na rynkach europejskich.
  • Ochrona danych osobowych na podstawie dojrzałej technicznie koncepcji zabezpieczania danych.
  • Możliwość włączenia systemu sklepu do istniejącego środowiska IT operatora sklepu internetowego (za pomocą powiązania ERP) i konsumentów (za pomocą OCI).

System sklepu „NORDWEST eSHOP” poddawany jest regularnie przez Sozietät GoldbergUllrich Prawnicy

dodatkowym kontrolom, w celu zapewnienia trwałego spełniania kryteriów kontrolnych.

Certyfikat przyznano dnia: 24.10.2014 r.

GoldbergUllrich Prawnicy

Adwokat Michael Ullrich, LL.M. (prawo informatyczne)

Prawnik specjalizujący się w ochronie własności przemysłowej

specjalista w zakresie prawa informatycznego